Leken gömma nyckeln

Alla deltagarna samlas i ett rum. En deltagare får lämna rummet. Under tiden gömmer de andra en nyckel någonstans i rummet. Den som ska leta efter nyckeln kommer in och frågar "Fågel, fisk eller mittemellan?", dvs "Är nyckeln gömd högt upp, lågt eller i midjenivå. När den som letar kommer nära nyckeln ropar de andra "Det bränns".

Om man har temakalas kan man istället för en nyckel gömma något som är förknippat med temat.

Utskrift