Leken pyramidskytte

Tillbehör: tre bollar per lag, 6-15 konservburkar per lag

Dela upp deltagarna i två lag och gör upp en linje som lagen ställer sig på led bakom. Ställ upp burkarna som en pyramid på ett bord några meter framför varje lag. Förste man i varje lag får tre bollar var som de ska kasta på pyramiden för att försöka välta den. Varje vält burk ger en poäng.

Det lag med flest poäng vinner!

Utskrift