Leken tunnelstafett

Tillbehör: två bollar

Dela upp deltagarna i två lag och ställ på led, tätt bakom varandra. Deltagarna ska bilda en tunnel genom att stå med benen isär. Förste man i varje led ska kasta bollen genom tunneln till siste man i led som fångar bollen och snabbt springer fram och ställer sig först och fortsätter likadant.

När alla har fått rulla bollen en gång är laget klart. Snabbaste laget vinner!

Utskrift