Annons:

Leken Studsa boll

Om gästerna inte känner varandra hjälper denna lek dem att lära och minnas varandras namn.

Leken kräver en stor yta och ett plant golv. Utomhus är bäst.

Alla gästerna ställer sig i en stor ring och säger sitt namn. En startar leken genom att ropa ett av de andras namn samtidigt som han eller hon studsar bollen in mot mitten av ringen. Den vars namn ropades ska nu fånga bollen och sedan säga ett namn och studsa in bollen i mitten. Hon eller han sätter sig sedan ner. Så fortsätter leken tills endast en person är kvar.

Man kan göra leken mer avancerad genom att två samtidigt ropar namn och studsar en boll. Har man inte så stor plats kan man rulla bollen istället för att studsa den.

Utskrift


Annons:

Annons: