Annons:

Leken Å jänta å ja

(Värmlandspolka, F.A. Dahlgren)

(Pojkarna bildar en ring och promenerar runt efter varandra. Flickorna promenerar i en ring utanför.)

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landaväjen å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landaväjen.
Där mötte ho mej en möra så klar
å sola ho sken på himlen så rar
å vacker som ljusan dagen ho var,
mitt hjärta vart tog du väjen?

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på mesömmersvaka, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på mesömmersvaka.
Där mötte ho mej me fräsande fröjd,
å allri ja nånsin känt mig så nöjd,
ja kasta mina ben i himmelens höjd å hoppa över alla taka.

Leken passar till t ex julfest och midsommarfest.

Utskrift

Kategori/er: Danslekar / ringlekar


Annons:

Annons: