Annons:

Leken Jag gick mig ut en afton

(Alla promenerar efter varandra i en ring.)

Jag gick mig ut en afton uti en lund så grön.
Jag gick mig ut en afton uti en lund så grön.
Där mötte mig en flicka, (Pojkarna tar en flicka i handen.)
så fager och så skön, skön, skön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön.

(Paren stannar och vänder sig mot varandra)
Hon lovade mig sitt hjärta, (Pojkarna lägger höger hand på sitt hjärta.)
hon lovade mig sin hand. (Pojkarna räcker höger hand till flickan och håller kvar handen.)
hon lovade mig sitt hjärta, (Pojkarna lägger vänster hand på sitt hjärta.)
hon lovade mig sin hand. (Pojkarna räcker vänster hand till flickan och håller kvar handen.)
Vi knöto, vi knöto
förtroeliga band, band, band.
Vi knöto, vi knöto
förtroeliga band.

(Paren håller fortfarande varandra i händerna och promenerar.)
De banden som vi knöto dem ingen lossa kan.
De banden som vi knöto dem ingen lossa kan.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band, band, band.
Blott döden, blott döden,
kan lossa dessa band.

(Paren skiljs åt.)
Adjö min hjärtas kära, adjö min lilla vän.
Adjö min hjärtans kära, adjö min lilla vän.
Vi träffas väl åter
en annan lördagskväll igen.
Vi träffas väl åter
en annan lördagskväll.

Leken passar till t ex julfest och midsommarfest.

Utskrift

Kategori/er: Danslekar / ringlekar


Annons:

Annons: