Annons:

Leken Brädan

I den här lagleken ska deltagarna klara av att balansera på en bräda.

Till leken behövs 3-4 meter långa brädor, en för varje lag. Det kan man köpa i byggvaruhus. 

Placera varje bräda längs med varandra med omkring en meters avstånd mellan. Sätt något stabilt under varje ända, till exempel läskbackar, pallar eller sandsäckar, så att brädorna kommer upp en bit ovanför marken, ju högre desto svårare. 

Dela in deltagarna i två eller flera lag. Placera varje lag på led bakom var sin bräda.

På lekledarens startsignal ska förste man i varje lag gå på brädan utan att ramla av.

Om deltagaren ramlar ner från brädan måste denne börja om från start. Så fort framförvarande deltagare har gått över brädan startar nästa. Det lag som blir först i mål vinner.

Vill man göra leken svårare kan deltagarna gå baklänges istället!

Utskrift


Annons:

Annons: