Annons:

Leken Silhuett charader

Deltagarna ska försöka hitta sin silhuett - den deltagare som har samma charad - utan att tala och sedan sitta ner. Frågan är om han/hon gissat rätt?

Förbered lika många antal små papperslappar som antalet deltagare i leken. Bestäm vad som ska dramatiseras beroende på lekdeltagarnas ålder, t ex djur, yrken, kända artister, seriefigurer etc. Varje sak ska skrivas eller ritas på två lappar.

Lägg alla lapparna i en skål och blanda.  Placera deltagarna ståendes i en ring på golvet och gå runt med skålen så att alla får ta var sin lapp. När alla har en lapp så kan leken börja - alla ska under största möjliga tystnad dramatisera det som står på sin lapp.

Målet med leken är att deltagarna ska finna sin silhuett - d  v s den som har samma sak på sin lapp. När en deltagare tror sig ha hittat sin silhuett så ska han/hon sätta sig ner.  

När alla sitter ner går man igenom vem som prickat rätt och vunnit och vem som inte hittat sin silhuett. 

Utskrift


Annons:

Annons: