Annons:

Leken Bollstå

Gör upp en spelplan och dela upp deltagarna i två lag. En deltagare utses till bollkastare. Deltagarna får röra sig fritt inom spelplanen men när bollkastaren ropar Bollstå måste de stå alldeles stilla. Om bollen kommer emot en får man endast röra sina händer för att försöka slå bort bollen. Om bollen träffar kroppen så är man tagen och blir själv kastare. Leken fortsätter tills alla är tagna.

Utskrift


Annons:

Annons: