Annons:

Leken Dragkamp

lek dragkamp

Tillbehör: ett långt tjockt rep med ett färgglatt snöre fastknutet på mitten

Dela upp deltagarna i två lag och gör upp två linjer med en meters mellanrum mellan lagen. Varje lag tar tag i varsin ände av repet efter varandra; snöret på repet ska vara mitt emellan lagen. Den starkaste bör stå längst ut. På startsignalen gäller det för lagen att dra så att snöret på repet kommer över till sin sida av linjerna.

Utskrift


Annons:

Annons: