Annons:

Leken Fem varv runt huset

Den här leken är inskickad av Ylvalina. Hon skriver: "Det är en oerhört spännande lek, där man som deltagare får smyga sig runt huset under rädsla för att bli upptäckt. Man brukar också hjälpas åt för att försöka...

Leken går ut på att en person "Är" eller jagar, och denne bestämmer hur många varv (1-5 st) runt huset de andra ska springa innan de är i mål. Sedan bestämmer denne också hur många "steg" som de tävlande får börja varje var med att ta. Under dessa steg så är deltagarna "tafri", och alltså inte möjliga att ta.
Då leken börjar går de tävlande och den som jagar åt olika håll runt huset, men startar samtidigt. 
Den som "är"/jagar ska sedan snabbt försöka hitta ett bra gömställe där denne kan stå och bevaka de andra som kommer runt huset. Det som gäller är att denne ska SE de andras fötter röra sig (det räcker alltså inte med att bara se överkroppen), och för de andra så gäller det att ta sig runt huset alla varv utan att den som jagar har sett att fötterna rört sig.
Så fort den som jagar ser någons fötter så hojtar denne till, och deltagaren är ute ur leken. Jagaren måste dock komma fram ur sitt gömställe och springa åt motsatt varv än de tävlande, vilket under tiden öppnar upp möjligheter för deltagarna att hinna springa några meter till.
Blir jagaren upptäckt innan denne lyckats fånga någon, så måste han träda fram och hitta ett nytt gömställe på samma sätt.

Utskrift


Annons:

Annons: