Annons:

Leken Ja eller nej

En frågesportslek som kan vara lätt eller svår!

Förbered leken genom att skriva ner ett antal ja- och nej-frågor, anpassa antalet efter hur lång tid det är avsatt för att leka. 

Dela in deltagarna i två lag och gör upp en startlinje som lagen ställer sig på led bakom. Några meter framför lagen ställer man två stolar. På den ena stolen sätter man en lapp där det står "ja" och på den andra lappen där det står "nej". 

Lekledaren ställer sedan en ja- eller nej-fråga. Den förste i varje lag ska då springa fram och sätta sig på det svar som den tror är rätt. Det gäller att hinna först innan stolen blir upptagen av deltagaren från det andra laget.

Lekledaren håller koll på poängen. 

Det lag som fått flest poäng vinner.

Man kan variera svårighetsgraden genom att ställa enkla eller svåra frågor. Anpassa frågorna efter åldern på deltagarna.

Utskrift


Annons:

Annons: