Annons:

Leken Vad fanns på bilden?

Deltagarna får studera en bild en stund, varefter den tas bort.

En av deltagarna ställer frågor om vad som fanns på bilden, t ex: Hur många bilar? Fanns det några cyklister? Hade damen i den röda kappan någon väska? Vilket håll sprang flickan åt? höger eller vänster?

Den som svarar rätt flest gånger vinner.

Utskrift


Annons:

Annons: