Annons:

Leken Sjung dig till din bordsdam

Låt gästerna hitta varandra med sång!

Skriv ner de två första raderna från olika kända sånger på papperslappar; lika många sånger som antalet par av gästerna. Du kan ladda ner våra mallar, se länkar nedan. Klipp av den första raden av varje sångtext på lapparna och lägg i en burk för damerna och lägg den andra raden i en burk för herrarna. Låt gästerna plocka var sin lapp. Sedan börjar herrarna sjunga och den som har fortsättningen på sången fyller i. Herren har då hittat sin bordsdam. Roligast blir det om alla sjunger samtidigt! 

Ladda ner lappar med “Sångtexter att para ihop, 70-talet

Ladda ner lappar med “Sångtexter att para ihop, 80-talet

Utskrift


Annons:

Annons: