Annons:

Högtid: Alla helgons dag

Alla helgons dag är en kristen högtid. Då lyses kyrkogårdarna runt om i Sverige upp av massor med tända ljus och lyktor vid gravarna.

Det är dagen då vi besöker kyrkogården för att hedra våra döda anhöriga genom att tända ljus för dem och smycka deras gravar. Dagen kallas också för Gravsmyckningsdagen. Denna tradition började växa fram i Sverige i slutet av 1800-talet.

Datum för Alla helgons dag

Alla helgons dag är en rörlig helgdag som infaller på lördagen mellan den 31 oktober och 6 november. Allhelgonadagen, som inte räknas som helgdag, är alltid den 1 november.

Minnesgudstjänster

Någon av dagarna under allhelgonahelgen håller många kristna församlingar en minnesgudstjänst för de som mist en nära släkting. Gudstjänsten präglas av stillhet, bön och ljuständning. Ofta läses namnen upp på de som avlidit under det gångna året.

Historien

I den kristna kyrkan började man tidigt hedra minnet av martyrer* på årsdagen av deras död. Det blev till slut väldigt många martyrer att hedra och därigenom för många dagar att högtidlighålla. Därför bestämdes att man skulle fira alla martyrer på samma dag. Dagen kunde variera mellan de olika församlingarna men i början av 800-talet bestämdes gemensamt att högtiden skulle firas den 1 november varje år. Då började man även fira helgon* och dagen benämndes Alla helgons dag.

Alla själars dag

Man ville också ha en dag då man hedrade alla övriga döda och denna dag fick namnet Alla själars dag och fastställdes till den 2 november, alltså dagen efter Alla helgons dag.  Denna dag tände man ljus och smyckade gravarna, så som vi också gör idag på Alla helgons dag.

Allhelgonaafton - Halloween

Kvällen före, den 31 oktober, var allhelgonaafton, på engelska “all hallows even” som blev Halloween. Läs vår artikel Festa och Fira: Halloween >>

Alla helgons dag i Sverige

Högtidens status och även datum har förändrats genom tiderna i Sverige, både av religiösa och politiska skäl. År 1772 genomförde man en helgdagsreform då man minskade kraftigt på antalet arbetsfria helgdagar. Bland annat togs Alla helgons dag bort som helgdag i vår almanacka. Dagen firades istället den första söndagen i november.

År 1953 ville man istället öka antalet helgdagar och Alla helgons dag flyttades till en lördag (som då var en arbetsdag). Det blev nu en rörlig helgdag som firas den lördag som infaller under tiden 31 oktober - 6 november. Samtidigt avskaffades Alla själars dag den 2 november. och i stället kom Alla helgons dag att överta dess funktion som gravsmyckningsdag.

Alla helgons dag och Allhelgonadagen

Den dag då man tidigare firade Alla helgons dag, den 1 november, fick istället namnet Allhelgonadagen.

*Martyr: person som ger sitt liv för sin tro på Kristus; även person som får lida för sin övertygelse.
*Helgon: i katolska kyrkan person som genom sitt liv och sina gärningar vunnit anseende för helighet.

Högtider & firande - fler artiklar »

Annons:

Annons:

Annons: